Ny brannstasjon - og nytt tårn
Annonse

Ny brannstasjon – og nytt tårn: Etter flere år med planlegging og prosjektering, er det nå full byggevirksomhet på tomten til den gamle brannstasjonen. Denne gangen blir tårnet beboelig. (Foto: Haubo/Vikanes Bungum)

Der den gamle brannstasjonen i Haugesund en gang stod pulserende og mektig i hjertet av Haugesund, vokser nå gradvis fundamentet for et spennende og moderne leilighetsprosjekt. Prosjektet har fått navnet «Brannstasjonen», og bærer navnet sitt etter det landemerket det bokstavelig talt bygger på. Her har flere generasjoner kommet og gått, og nå er man i ferd med å etablere en ny start.

Den tidligere brannstasjonens bygg, med sin elegante jugendstil, ble tegnet av den kjente arkitekten Einar Halleland (1860 – 1944). Opprinnelig huset bygget A/S Smørfabrikken Karmsund, som opphørte sin virksomhet i 1913, og ti år senere fant Haugesund Brannvesen sitt nye hjem her. Det var den gangen brannmennene selv som tok ansvaret for å omforme den tidligere smørfabrikken til en funksjonell brannstasjon. 

Smørfabrikken som ble brannstasjon: Brannstasjonen i Kirkegata var opprinnelig bygd som en smørfabrikk. (Foto: Haubo/Vikanes Bungum)  

Bygget stasjonen: Det var brannmennene selv som bygde om den gamle brannstasjonen da de overtok lokalene i 1923. (Foto: Vikanes Bungum)

Gradvis forfall

Men i takt med tiden ble plassen trang, og stasjonen utvidet seg til å også innrede et verksted i Breidablikgaten, samt bygge et tårn for tørking av brannslanger. I takt med tidens endringer og nye krav, vokste man imidlertid ut av bygget, og i år 2000 flyttet brannvesenet til sin nåværende lokasjon i Karmsundgata. Bygningen sto igjen som en påminnelse om en svunnen tid, og var utsatt for et gradvis forfall, som på mange vis kulminerte med brannen i desember 2021.

Følger med hver dag: Svend Inge Stueland går forbi byggeplassen hver dag, og gleder seg over å se fremdriften i byggearbeidene ved den gamle brannstasjonen.

Så en sjelden mulighet for både sentrums- og eiendomsutvikling

Det var daglig leder Svend Inge Stueland i boligbyggelaget HAUBO og arkitekt Nils Inge Vikanes i Vikanes Bungum Arkitekter, som så en mulighet i det forlatte sentrumsbygget, og som overtok bygget i 2020. Der startet planleggingen av det som nå er i ferd med å bli et moderne leilighetskompleks på 26 leiligheter i ulike størrelser.

Veien frem til godkjenning av leilighetsprosjektet skulle imidlertid vise seg å bli både lang og kronglete. Tekniske utfordringer og bevaringskrav har medført mange forsinkelser, og ble ikke enklere av at den gamle hovedbygningen pådro seg store skader i en brann på slutten av 2021. Vinteren 2023 kom de siste godkjenningene på plass, og byggearbeidene kunne starte. Endelig ser fremtiden lysere ut for denne historiske eiendommen.

Fundamentet tar form: Kjeller- og parkeringsanlegget begynner å ta form, og nede til høyre i bildet kan man skimte fundamentet for tårnet i Brannsasjonen. 

Følger med hver dag

Svend Inge Stueland i HAUBO går forbi byggeplassen hver dag, og følger oppmerksomt med på fremdriften. Så langt har ting stort sett gått etter planen, og Stueland gleder seg over å se at bygget reiser seg -Det har vært en krevende prosess å komme i gang med dette prosjektet, men nå ser vi at ting går som planlagt, og når bygget står ferdig kommer Brannstasjonen til å bli et fantastisk tilskudd til Haugesund sentrum, mener Stueland. 

Han forteller at byggene vil begynne å reise seg over bakkenivå i slutten av september, og at  det gamle hovedbygget vil være tett i månedskiftet januar/februar 2024. Stueland regner videre med at byggene i Breidablikkgata og Skjoldavegen vil være tette innen juni 2024. Prosjektet har en salgsramme på ca 120 millioner kroner og planlagt ferdigstillelse er beregnet ved årsskiftet 2024/2025. 

Nytt kvartal med historisk sus: De 26 leilighetene vil bære tydelig preg av brannstasjonens historie, når prosjektet står ferdig i 2024/2025 (Foto: Haubo/Vikanes Bungum)

Annonse