RENS TAKET: En god rens av takrennen er lurt for å unngå at det tetter seg.
Annonse
Før bakken blir hvit bør du ta en høstsjekk av huset ditt. − Følger du denne sjekklisten unngår du problemer i vinter, sier seniorrådgiver hos ifi.no, Robert Walmann.

Utvendig sluk
Rense utvendig sluk som ligger nær garasjer eller hus. Ta opp risten og tøm den for blader. Hvis ikke risikerer du oversvømmelse. 

Inne- og utekran 
– Husk også å stenge den utvendige- og innvendige kranen og la vannet renne ut. Da unngår du at frosten sprenger rørene og forårsaker lekkasjer. Ta også inn hageslangen og koplingen til utekranen, sier rør-ekspert Espen Engmann hos rørleggerkjeden Rørkjøp.

Veggene 
Sjekk om det er skader på malingen på fasaden. Er det sprekker, avskalling, flass eller blærer, kan det være smart å flekkgrunne og flekkmale. 
– Slik unngår du inntrengning av fukt og eventuelle kostbare følgeskader i selve underlaget, sier Rune Nygaard fra malingsprodusenten Beckers.

Taket Fjern mose og begroing fra takstein og shingel. Se etter skader i takstein eller beslag. Rundt pipe og takvinduer er det lurt å fikse eventuelle skader før vinteren kommer.

Varmepumpe Ring en rørlegger og bestill service på varmepumpa. Det er smart å gjøre nå før den eventuelt skulle stoppe midtvinters.

Nedløp Alle takrenner og nedløp må renses, fordi en full takrenne kan fryse eller bli tett når regnet kommer. Det kan i verste fall føre til fukt- og frostskader da vannet i stedet vil renne mot husveggen. Sørg for at nedløpet leder vannet bort fra husveggen. Ofte er det nok å vri røret bort fra huset.

Pass på plantene
Husk at busker og planter som er satt ned i jorden tett ved huset kan tette dreneringen rundt huset. Spesielt planter med lange røtter bør derfor plasseres et stykke unna husveggen. Også øke begroing/svertesopp på kledningen.

Hagemøblene
Både tre- og plastmøbler bør vaskes, tørkes og eventuelt påføres olje eller annen impregnering før de settes bort.– Et triks på plastmøbler er å spraye på en hurtigvoks som du finner i bilpleiehyllen. Da får du en blank og vannavisende hinne, sier Inger S. Løvaas hos Krefting & Co.

Markiser
Markisen bør rengjøres før de rulles inn eller settes bort. Tørk godt og påfør eventuelt impregnering.

Grillen
Rengjør grillristen med et egnet grillrensemiddel og ta på grilltrekket. 

Gi treverket beskyttelse i vinter
Bart treverk skades raskere av fukt. For å ivareta kledningen på kort sikt, er det bedre å sette den inn med en oljegrunning før vinteren, enn å la treverket stå ubehandlet frem til våren.– Ta heller jobben med å grunne bar kledning så raskt som mulig etter montering, for å slippe å måtte slipe og børste før grunningen på våren. Det går fint å påføre en oljegrunning nå og ta en hybridmaling til våren, sier Eivind Eriksen hos Gjøco.
Annonse