Annonse

Haugesund har fått ny bussterminal. En praktisk og funksjonell bussterminal som kommer til å endre form etter hvert som den store utbyggingen på Flotmyr kommer i gang.

Tekst: Liv Alsaker Sande – Foto: Grethe Nygaard og Rogaland Fylkeskommune

Bussterminalen er første trinn på veg mot en helt ny bydel i Haugesund.  

– Utviklingen av dette store området har et langsiktig perspektiv og her er den nye bussterminalen et viktig første trinn, opplyser Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune som har vært prosjektleder for utbyggingen

Byggherren Rogaland fylkeskommune har utført arbeidet i tett samarbeid med Haugesund kommune. Sistnevnte skal blant annet bygge nytt svømmeanlegg her og da er planen at terminalbygg-funksjonen flyttes dit med alle fasilitetene som hører til.

– Det er områdereguleringsplanen for Flotmyr som legger premissene for utbyggingen. Så her vil det skje mye de neste 5 årene, sier Ivar Kalkvik.

Prosjektleder Ivar Kalkvik i Rogaland fylkeskommune.

Omfattende grunnarbeid
Arbeidet med den nye bussterminalen kan grovt skilles i to – det som har skjedd i grunnen og det som har skjedd oppå bakken. Det er entreprenør Vassbakk & Stol som har tatt seg av de omfattende grunnarbeidene som var ekstra ressurskrevende.

– Området har sine utfordringer i grunnen. Flotmyr er, som navnet tilsier, et eldre myrområde og området har også blitt brukt til søppelfylling. Dette gjør at det både er forurensing i grunnen og dårlige grunnforhold for bygging. For å håndtere overvannsutfordringer og usikre grunnforhold gjennomførte vi en først en entreprise der dårlige masser ble fjernet, forurensede masser ble kjørt til godkjent deponi og hoveddelen av overvannsanleggene ble etablert. I denne delen av prosjektet var det et godt samarbeid med vann og avløp-avdelingen i Haugesund kommune og Haugaland Kraft som også hadde sine interesser i området. Vassbakk & Stol utførte oppdraget på en eksemplarisk måte, sier Kalkvik. 

Solide materialer
Hovedentreprisen med selve busstasjonen og terminalbygget ble gjennomført av Jostein Myge AS i samarbeid med Berge Sag AS. 

– Dette var en utfordrende jobb med kort byggetid. Med lange bestillingsfrister for materialer og en spesielt lang og kald vinterperiode 

på toppen, kunne dette ha vært utfordrende for prosjektet. Med disse utfordringene har Myge gjort en stor innsats, utover det en kan forvente, for å få ferdig en flott bussterminal i tide, sier Ivar Kalkvik.  

På bussterminalen er det brukt gode materialer med granitt og ledelinjer av stål. Belysning, grøntområder og annet møblement er forseggjort og flott.  

Planen er at det nye bygget som Haugesund kommune skal etablere til svømmehall, rett sør for den nye bussterminalen, skal inneholde den permanente terminalløsningen for Haugesund bussterminal.

– Når dette er på plass vil en avklare videre bruk av det bygget som vi nå åpner – om dette skal stå videre med en annen funksjon, eller om bygget til slutt skal fjernes, sier han. 

Kostnadsrammen for prosjektet har vært på 30 millioner kroner som i hovedsak er kollektivmidler. Bussterminalen ble offisielt åpnet 20. august med både representanter fra Rogaland fylkeskommune og Haugesund kommune tilstede.

Annonse