Annonse

Ingen tvil om at Haubo sine medlemmer er klar for nye leiligheter i Haugesund sentrum. Da det var tildelingsmøte for Bygaarden i Kirkegaten, benyttet så mange som 21 seg av forkjøpsretten. Noe som gjorde at Haubo kunne starte med byggingen rett etter salgsstart. Nå er de 28 leilighetene i Bygaarden ferdigstilt – litt før opprinnelig skjema. 

Tekst og foto: Liv Alsaker Sande

Bygaarden er ikke det eneste sentrumsprosjektet som har fått god respons fra medlemmene i Haubo og andre leilighetskjøpere. 

– Vi ser også en stor interesse for våre planlagte prosjekter på brannstasjonstomten, og tomten like ved Byparken. Her vil det det komme henholdsvis 26 og 17 leiligheter. Det er tydelig at mange ønsker noe sentrumsnært, men ikke nødvendigvis ved sundet. Nærhet til alle sentrums fasiliteter i borettslag med billig inngangsbillett og driftet av Haubo er tydeligvis noe mange er interessert i, sier adm. dir. i Haubo Svend Inge Stueland. 

Hvordan gikk byggeprosessen på Bygaarden? 

– Byggeprosessen gikk fint. Det er alltid utfordrende å bygge så tett på andre eiendommer i sentrum både med tanke på naboer og infrastruktur som vann, kloakk, fiber, elektrisk kapasitet o.l. Her har vi hatt en god dialog med kommunen og Haugaland Kraft, som i forbindelse med prosjektet har fått oppgradert noen av sine anlegg i Kirkegata, opplyser Stueland.  

En stund fryktet de at pandemiutbruddet ville føre til utsettelser og totalentreprenør GL Prosjektservice varslet mulig utsettelse i mars. Men så kom det en kontrabeskjed like etter hvor de antydet at prosjektet kunne ferdigstilles på et tidligere tidspunkt. 

– Så resultatet ble faktisk at noen av kjøperne fikk flytte inn i leiligheten noen uker før opprinnelig dato. Siden vi måtte endre noe på adkomstløsningen fra gateplan, har dette medført at asfalteringen av Kirkegata ikke har blitt gjort enda i påvente av endelig godkjenning fra kommunen. Prosjektet føles ikke helt ferdigstilt før vi kan presentere gaten i den stand den skal være. Dette skal imidlertid være på plass ved månedsskiftet høsten/vinteren, opplyser Stueland. 

Det er GL Prosjektservice som har hatt totalentreprisen på jobben og de har hatt flere underleverandører i arbeid på prosjektet. 

Hvordan vil dere i Haubo beskrive jobben til de involverte ? 

– Jobben har stort sett gått bra og vi er fornøyd med sluttresultatet. Vi tar alltid en grundig gjennomgang sammen med våre kunder ved overlevering, og feil og mangler som avdekkes vil selvsagt bli ivaretatt, sier Stueland.


Annonse