Annonse

– Det er flott at svært mange haugalendinger har benyttet Covid-19-pausen til å pusse opp hjemme. Men husk at elektrisk materiell skal monteres av fagfolk! Noe annet er ulovlig! Det kan få fatale konsekvenser om man prøver seg som hobbyelektriker! 

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen Illustrasjonsfotos: Elsikkerhetsportalen

Rolf Jarle Steinstø, elsikkerhetsingeniør i det lokale elektrisitetstilsyn Haugaland Kraft Nett AS, finner det nødvendig å minne folk om at installasjon av elektriske anlegg er strengt regulert gjennom lover, forskrifter og normer.

– Benytt fagfolk når du skal få utført arbeider på elektrisk anlegg eller utstyr. Det kan redde både ditt og din families liv, sier han klok av erfaring fra utallige inspeksjoner rundt om i regionen. Mange huseiere er fristet av at elektrisk materiell i dag er hyllevare i stadig flere forretninger og nettbutikker. Man kan få kjøpt sikringsskap, stikkontakter, varmekabler og alt annet man trenger for å bygge et elektrisk anlegg. 

Ofte er det tilfeldigheter som avgjør
Steinstø og hans tilsynskolleger antar at det neppe er fagfolket som er den største kundegruppen i disse detaljbutikkene.  
– Sannsynligvis er det den såkalte «hobbyelektrikeren» som lar seg lure av disse tilbudene i troen på at dette skal lønne seg økonomisk. Det kan tvert om bli en kostbar affære. Vi synes dette er en skremmende utvikling. Det avdekkes stadig elektriske anlegg som er bygget av ufaglærte, og som har alvorlige feil. Ofte er det tilfeldigheter som avgjør om dette går bra, eller om det fører til brann eller strømskader, sier han og advarer også mot å bruke elektrikere som ikke tilfredsstiller kravene i forskriftene om elektroforetak. Alle virksomheter som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og utstyr skal være registrert i myndighetenes sentrale register for elvirksomheter. Det er altså ikke nok at virksomheten er registrert i Brønnøysundregisteret.
– Noen skal være ansvarlige for jobben som blir utført. En samsvarserklæring blir skrevet på ære og samvittighet. 

Kreativ løsning sikringer.

Et viktig verdipapir
Samtidig minner Steinstø om at det er huseieren som er ansvarlig for at det benyttes registrerte virksomheter til arbeid på boligens elektriske anlegg og utstyr. Når disse installatørene har gjort jobben sin, får boligeier alltid en såkalt samsvarserklæring, et dokument som viser at anlegget er utført i samsvar med forskriftenes krav. Boligeier plikter å ta vare på dokumentene i hele anleggets levetid. Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved det lokale eltilsynets kontroll av anlegget.
– En samsvarserklæring er å anse som et verdipapir, forklarer Steinstø og fortsetter:
– Om det skjer noe med det elektriske anlegget som må involvere forsikringsselskapet, er det særdeles viktig å kunne dokumentere at anlegget er installert i henhold til lover og regler. 
– Hva da med folk som bor i eldre hus der installasjonene skjedde mange år før de nye bestemmelsene kom på slutten av 1990-tallet?
– De bør snarest få det elektriske anlegget sjekket av et registrert firma. Da vil boligeieren i det minste få en rapport som forteller at på det tidspunktet det ble kontrollert, var det i orden. Årspremien til forsikringsselskapet kan dermed også bli lavere. I en slik rapport kan også firmaet påpeke eventuelle mangler, for eksempel at en jordfeilsbryter eller overspenningsvern må installeres. Kanskje også komfyrvakt. 

Sjekk boligmappa di!
Når det gjelder dokumentasjon av en boligs tilstand, benytter Rolf Jarle Steinstø anledningen til å minne om Norges største portal for verdiøkende boligdokumentasjon, Boligmappa. Denne elektroniske mappa omfatter i dag 1,4 millioner bygg og boligenheter over hele landet og er det eneste servicehefte for bolig som kan motta dokumentasjon direkte fra håndverkere.

– Fordelen med en godt dokumentert bolig er at det kan bidra til å øke prisen når du skal selge, forklarer Steinstø og viser til endringer i avhendingslov for kjøp og salg av privat eiendom som er på trappene og som stiller mye strengere krav til dokumentasjon. 
– Du kan ikke lenger bare skrive at boligen selges «as it is». I den nye loven kreves at en boligselger må kunne dokumentere faktisk tilstand og rapport fra takstmann. Det holder ikke lenger med en erklæring fra eiendomsmegler. De som kjøper må være trygg for at det ikke finnes skjulte feil og mangler. 

Vær realist!
– Flere poenger du vil ha fram til «publiken» når du først har anledning?
– Om du skal ha gjort noe elektrisk arbeid i heimen, anbefaler jeg folk om å sette seg ned med elektrikeren for å få en risikovurdering på forhånd, slik at det blir laget et realistisk bilde både av hva du ønsker og hva som skal bli den reelle bruken. Å slippe å bruke skjøteledninger er for eksempel en viktig huskeregel for alle. Å ha hundre prosent sikkerhet for at jordingen er riktig installert og fungerer, er et annet viktig poeng. Vi har avdekket en rekke tilfeller der jordingen ikke fungerer etter forskriftene. 
– Apropos det: mange ønsker i dag også moderne utendørs belysning. Her er det også noen ekstra utfordringer?

– Også slike installasjoner skal selvsagt utføres på en skikkelig måte av fagfolk. Vi har sett eksempler på at folk henter strøm til utendørs bruk fra en ujordet stikkontakt i stua. Det er farlig. Lange skjøteledninger utendørs uten jording er en dødssynd. 

Skjøteledninger.

Det handler om prioritering
– I hvor stor grad opplever dere at folks betalingsevne hindrer dem i å skaffe seg en hundre prosent el-sikker bolig?
– Det er dyrt å bruke håndverkere. Derfor handler det om prioritering. Det som elektrikerne gjør, ser du ikke – men du får lys i rommet. 
Desto viktigere er det at enhver familie må tenke egen sikkerhet og egen verdisikring. Det oppnår du når du bruker fagfolk og registrert firma, understreker elsikkerhetsingeniør Steinstø. 

Fakta:
• For å bruke Boligmappa går du inn på boligmappa.no og logger deg inn med BankID. Boligmappa er helt gratis! Deretter søker Boligmappa frem eiendommene som er registrert på deg. Har du to eiendommer, for eksempel en leilighet og en hytte, har du to boligmapper – én for hver.

• I Boligmappa Dokumentasjon publisert direkte fra en kvalifisert håndverker, gir deg og din bolig ekstra trygghet og verdi. Du som boligeier kan loggføre egeninnsats og legge inn kvitteringer, bilder og annet nyttig. 

• Det er kun registrerte elektrikere som har lov til å utføre arbeid på det elektriske anlegget! Enhver boligeier har plikt til å sjekke at firmaet du bruker står oppført i Elvirksomhetsregisteret.

• Det er ikke mye ufaglærte kan utføre av arbeider knyttet til elektriske anlegg og utstyr. Forskriften sier at du kun har lov til å utføre «mindre arbeider», og det er samtidig spesifisert hva som menes med dette. I hovedsak handler dette om å bytte deksler, kobling av lampettledninger, bytte av støpsler (plugg) og tilkobling av enkelte typer lamper.

Fakta: Om samsvarserklæringen
Samsvarserklæringen er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av et elektrisk anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg.

Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:
1. Anleggsadresse
2. Hvilken installasjonsvirksomhet som har forestått arbeidet.
3. Om arbeidene gjelder nyanlegg, utvidelse eller endring av det elektriske anlegget.
4. En beskrivelse av de utførte arbeidene.
5. Hvilke normer og spesifikasjoner som ligger til grunn for arbeidet.
6. En erklæring om at de utførte arbeidene oppfyller forskriftens sikkerhetskrav.
7. Dato, navn og underskrift til ansvarlig eller bemyndiget person i installasjonsvirksomheten.

Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 og 13.

Annonse