FANTASTISK UTSIKT: Slik ser utsikten vestover ut fra toppetasjen i Blokk A.
Annonse

19 familier har nå flyttet inn i den første blokka på Kvednatunet i søndre del av Ramsdalen i Haugesund. Håkonsvegen er forlenget og asfaltert fram til boligfeltet, uteområdet pent beplantet og utebelysning er på plass. Øystein Grønhaug er meget fornøyd. Nå setter han fullt fokus på neste byggetrinn.

«RADAPARET» PÅ KVEDNATUNET: Sigurd Sande og Øystein Grønhaug foran en ferdigstilt Blokk A på Kvednatunet. Byggherre Grønhaug er glad for å få Sandes erfaring og kompetanse med i prosjektledelsen når jobben med de øvrige byggetrinnene nå starter.

Tekst og foto: Terje Emil Johannessen

En tilsvarende boligblokk med 24 leiligheter skal bygges, men deler av øvrig prosjekt er noe justert. Kommunen har nylig godkjent en endret reguleringsplan. Den innebærer at de planlagte lavblokkene blir erstattet av eneboliger i rekke i et tredje byggetrinn.  I og med at prosjektet opprinnelig hadde et fjerde byggetrinn med 17 eneboliger i rekke, betyr det at Kvednatunet AS til sammen skal bygge 47 eneboliger i rekke etter at blokk B blir ferdigstilt på Kvednatunet. 

Fra lavblokker til eneboliger
– Vi har valgt å justere prosjektet i tråd med hvordan vi vurderer markedet i Haugesund. Byen trenger ikke flere leiligheter. Tilgangen på nye eneboliger er begrenset og vi har registrert økende interesse for denne del av prosjektet vårt, forklarer Øystein Grønhaug. Han har nylig komplettert prosjektledelsen sin ved å leie inn tidligere banksjef Sigurd Sande som controller. Vi traff de to midt oppe i siste innspurt før innflytting midtveis i mars og den nypensjonerte Sigurd Sande legger ikke skjul på at han synes det er en spennende utfordring Grønhaug har lagt i fanget hans. Han har nå plassert seg i «motsatt ende» av tidligere bankjobb i form av et stort boligprosjekt som skal finansieres fram mot endelig salgsoppgjør. Han er godt i gang med å sette seg inn i alle viktige detaljer og håper at han kan gi Grønhaug en avlastning som byggherre.  
– Jeg skal bidra til at alt fungerer, forklarer han med et smil – og legger til at han liker å se glade mennesker. Fornøyde boligkjøpere er hans klare mål. 

SISTE INNSPURT: Jørgen Grønhaug var blant dem som la den siste hånd på beplantingen av uteområdet mellom blokkene.

Selger Blokk B nå
Etter hvert som Blokk A har blitt ferdig, har de merket såpass interesse for å bosette seg her at de har et markedsmessig grunnlag for å fullføre også Blokk B. Grunnarbeider og fundament er gjennomført og to betongetasjer av åtte står klare for videre påbygging i kommende byggetrinn. Salget av disse leilighetene har startet, samtidig som de som er interessert i enebolig kan skrive seg på en liste. Vi fikk se oss omkring i en ferdigstilt blokk A. Standarden er høy både i leilighetene og trappeoppganger. Beboerne får god bodplass i kjelleretasjen kloss i parkeringsanlegget og også et eget trimrom til disposisjon. I uteområdet er det tilrettelagt for sykler under tak, inkludert egen ladestasjon for el-sykler samt et luftfylleanlegg. Grønhaug har til og med anlagt en egen boccia-bane på fellesområdet mellom blokkene. Han har også koblet det interne gangvegsystemet på gangstien fram til Stemmen, inngangen til Djupadalen. 

Alt har gått på skinner
– Nå kan folk se hvordan utformingen i landskapet faktisk blir. Her får en familie en unik mulighet til å bosette seg tett på Djupadalen – man kommer ikke tettere på de flotte turområdene våre enn dette, reklamerer byggherre Grønhaug. I samme åndedrett skryter han av sine entreprenører og leverandører, Engelsen, GL Prosjektservice, Birkeland Maskin og Teknisk Byrå. Byggeprosessen har fulgt boka og vært upåklagelig. HMS’en har fungert; ingen skader underveis. Arbeidsmiljøet har vært godt. Selv har Øystein Grønhaug gjort mye av utearbeidene. Gravemaskin og traktor har vært i sving seint og tidlig for å gjøre klar til innflyttingen i Blokk A. Annonse