Annonse

GL-prosjekt ble tildelt kontrakten på Megaflis nye butikk i Norheim Næringspark i mars 2019 og startet arbeidet vel en måned senere. Etter en effektiv byggeperiode kunne de overlevere bygget nå i januar – en måned før skjema.

– Vi har vært effektive og har også hatt gode underleverandører som har levert til avtalt tid. Det er alltid en tilfredsstillelse å levere i god tid før kontraksfestet dato, forteller Geir Høviring i GL-prosjekt som har hatt totalentreprise på bygget. 

Bygget som ligger like ved Montér i Norheim Næringspark,  er i overkant av 5000 m2 og dette vil bli desidert den største butikken i sin sjanger på Haugalandet. Lokalene inneholder en stor butikkdel med mye plass til utstillinger, ekspedisjon, personalrom, samt lager for fliser etc. Megaflis er fra før etablert flere plasser i Norge, blant annet i Stavanger og dette blir den første Megaflis-butikken på Haugalandet. 

14 utførende firmaer, samt 5-6 prosjekteringsfirmaer har vært involvert i byggeprosjektet. 

Annonse