Annonse

Sjekk disse to datoene: Oppstart 21. november 2018 og overlevering 14. januar 2020. Det tok under 14 måneder å bygge den nye idrettshallen på Åkra. Prosjektleder Klaus Johannessen i Veidekke Entreprenør AS trekker ikke minst frem et godt samarbeidsklima mellom byggherrer og underentreprenører i byggefasen.

Tekst: Liv Alsaker Sande. Foto: Karoline Vedøy Mikkelsen 

Det er Karmøy kommune og Åkra Idrettslag som sammen står som byggherrer av den nye Åkrahallen, som er bygget like ved idrettsanlegget på Åkra. Veidekke Entreprenør har hatt totalentreprisen på prosjektet og ca. 32 firma har vært involvert i byggeprosjektet. 

Hvordan klarte dere å bygge opp hallen i løpet av så kort tid? 

– Prosjektet er utført i en samspillsentreprise. Det var godt planlagt og størsteparten av prosjekteringen var unnagjort ved oppstart. Ellers er vi nøye med å følge opp prosjektene våre på blant annet fremdrift, sier prosjektleder Klaus Johannessen i Veidekke Entreprenør som legger til at dette er den største idrettshallen Veidekke har bygget i distriktet vårt. 

Daglig leder i Åkra IL, Helge Hammersland, er meget fornøyd med å være på plass i den nye Åkrahallen.

Totalt er hele idrettshallen 5700 kvm – der Karmøy kommune disponerer ca. 4600 kvm, mens Åkra Idrettslag har ca. 1100 kvm. Selve idrettsflaten er 2250 kvm for den delen Karmøy kommune disponerer og 250 kvm for Åkra IL sin aktivitetssal. 

Den nye Åkrahallen rommer en stor idrettshall som tilsvarer to håndballbaner, tribune, en mindre aktivitetshall (turn etc), lagerrom, garderober, klasserom, styrkerom, kiosk, kjøkken, kontorer og storsal til Åkra IL. 

Det er brukt friske og moderne farger i den nye idrettshallen. Til og med gangene i idrettshallen er innredet med friske farger.


Annonse