Annonse

Slik beskriver arkitekt Per Oscar Haaland hytten på Ramsvikneset:
Enhver byggesak får sin egen historie. Denne begynte med at byggherreparet hadde sett en hytte som var lagt ut for salg (også tegnet av undertegnede) De bød på denne, men trakk seg da de syntes prisen ble for høy. I stedet kjøpte de en flott, bratt skrånende tomt med uhindret utsikt over Karmsundet. Her ønsket de å få bygd en hytte med klare paralleller til den de tidligere hadde sett, helst identisk. Men så er det nå slik at enhver ny situasjon gir nye og andre føringer og muligheter, som igjen resulterer i et helt annet resultat. Forrige tomt var østvendt, beliggende lunt i en innlandsfjord, mens denne var direkte vestvendt i et særdeles vær- og vindutsatt kystklima. Men noen av forutsetningene var klare, nemlig at hytta skulle oppføres i materialer som krevde et minimum av vedlikehold og ha uteplasser som ga ly for de stadig skiftende vindretninger og som samtidig ivaretok den vakre utsikten over sundet.

Tegl og glass ble da en naturlig konsekvens. Her er mye grå fjell og berg, som igjen gjorde det passende med tegl i en gråaktig farge. Randers tegl type Unika Alexandria ble valgt. Denne har et rikt fargespill i flere gråtoner som kler landskapet godt. Den er oppmurt i kvartsteins forband, med strøkne, fylte grå fuger. Huset er bygd opp rundt to separate

volum, med to omgripende kvartsirkler som danner hovedtakene. Det ene huser stue og kjøkken, mens den andre huser soverom, bad og andre funksjoner.

Innvendig er takene kledd med en gyllen bambuskledning som igjen reflekterer og gir de hvitmalte rommene noe av den samme gylne og varme valøren. Det brune eikegulvet bidrar også til å gi rommene varme og ro. Høyden i stua strekker seg opp mot nærmere fire meter, slik at både himmel og hav føles nært. Da tomten er utsatt for alle vindretninger, er det anlagt tre ulike terrasser, avtrappet etter terrenget, som også gir gode solforhold hele dagen igjennom, én for morgen, én for dag, og én for kveld.

Trapper og terrasser har massive granittrinn og granittfliser, mens forstøtningsmurene er tørrmurt av lokal naturstein.

Arkitekturprosjekteringen ble svært krevende på grunn av de relativt komplekse, sammensatte formene. Resultatet ble et timeforbruk på arkitekt på rundt 500 timer, langt mer enn undertegnede hadde antatt i startfasen. Men en fornøyd byggherre får vel veie opp noe for feilberegnet honorarsetting.

(Teksten er hentet fra det bransjeeide tidskriftet Mur + betong og stod på trykk i 2016)

Annonse