Annonse

På Myrå ved Djupaskarvegen står det et slitt hus som venter på å bli revet til fordel for Haugesund stadion sin fremtidige utvidelse. Ble bygd som et enkelt hus og fikk senere en 3 meter høy kjeller da snekkerne Voraa flyttet inn og overtok hele huset. De siste årene har huset blitt brukt blant annet av politiet, som har hatt flere øvelser her. I dag er huset plombert og venter på å bli revet.

Tekst og bilder: av Tore B. L. Erland

De første eierne

Ved Djupaskarvegen (Djupeskarsvegen) ligger det et område som heter Myrå (Flatmyr) og her står det i dag flere tomme hus, som eies av Haugesund Stadion AS.1 Planen er å rive disse husene i forbindelse med en fremtidig utvidelse av Haugesund stadion og et av disse husene har adressen Djupaskarvegen nummer 29.2 Omkring år 1864/65 ble følgende bruk 12, 13 og 14 på Sørhaug med gårdsnummer 30 slått sammen til et bruk og deretter delt på nytt i flere mindre bruk.3 Et av disse brukene var bruk 16 og her ble det i 1864 satt opp et hus, som kanskje var påbegynt før brukene var delt opp på nytt. Da huset ble malt i 1998 fant man årstallet “1864” skåret inn i kledningen på den østre siden av huset.4 I følge folketellingen fra 1865 var det ingen som bodde på bruk 16 da og det kan tyde på at huset ikke var ferdig.5 Sannsynligvis ble huset bygd for leies ut da dette var vanlig på denne tiden der folk med god råd investerte pengene sine i hus. Kanskje også årsaken til at så mange bruk ble slått i sammen og deretter delt opp i flere mindre bruk.

Den første man kjenner til som leide huset, som lå ved innfartsveien østfra og som den gang hete Skjoldaveien, var gårdbruker Anders Tørresson (1807-1881). Han kom fra Øyre i Ænes sokn i Kvinnherad og leide eiendommen mellom 1872 og 1875, da han ble eier av bruket.3 Sannsynligvis brukte han og hans familie kun en del av huset og leide ut resten da bruket i 1875 var delt opp i 3 bruk med bruksnummer 293b4, 294b4 og 295b4.6 Johannes Larsson (1821-) fra Hetland sokn kjøpte huset i 1881 av arvingene etter Anders.3 og 7 Men man vet ikke om han bodde der da han også hadde bruk 25 på Sørhaug.8 Kanskje kjøpte han huset kun for å leie det ut. Neste eier av huset var Magnus Bertin Arvesson (1853-) fra Askøy 9 og han kjøpte det i 1886 7.

I 1891 ser man at huset delvis er utleid til andre og igjen har bruksnummer 16. Magnus bodde selv her og hadde i tillegg bruk 21 på Sørhaug.10 I 1900 hadde Magnus også brukene 17 og 77 på Sørhaug.11 På et bykart fra 1902 ser man huset inntegnet og sannsynligvis sammen med uthuset.29 I 1903 ble den nye innfartsveien østfra åpnet litt lenger nord i Skåre kommune og den fikk overta det gamle navnet. Det medførte til at den gamle veien ved huset fikk navnet Djupaskarvegen. Magnus bodde fortsatt i huset med sin familie i 1910 og leide ut deler av huset.12 Sannsynligvis ble huset solgt til Skåre kommune i 1910 og gjort om til et “Fattighus” da det en kort periode blir nevnt som Skåre fattighus.13

Brødrene Voraa

Huset ble en del av Haugesund kommune i 1911 da deler av Skåre ble innlemmet i Haugesund 14 og ble sannsynligvis fortsatt brukt som fattighus frem til 1928 da huset ble solgt til brødrene Jon (John) Voraa (Vorå) (1887-1969),15 som var bygningssnekker, Osmund (1889-1975),15 som var byggmester innen tømmer og betong, og Lars (1891-1976),15 som var snekker.13 I 1931 fikk de skjøte på huset, på uthuset og på utedoen. Huset sto da nesten på jord og fjell, og engang mellom 1928 og 1931 ble huset løftet slik at man fikk laget en kjeller med cirka 3 meters høyde. Her ble det både vaskekjeller og et større snekkerverksted, der man laget kjøkkeninnredninger, diverse skap, dører og vinduer. Brødrene drev snekkerverkstedet sammen og 2 av dem bosatte seg i huset.13 Bruksnummeret ble etter hvert endret til bruk 645. Men er usikker på når det skjedde. Kanskje da deler av Skåre ble innlemmet i Haugesund eller omkring 1935.16

Jon (John), som var gift med Talette (Taletta) Sjøen (1900-1990) 15 fra Voraa,17 bodde i 1 etasje sammen med sin familie og Osmund bodde alene på loftet.13 Han flyttet ned i 1 etasje i 1953 da Jon med familien flyttet opp i Etnegata dette året.13 Lars, som var gift med Maria (Marie) Dalen (1882-1968),15 og 17 bodde i Kaigata sammen med sin familie i 1932 18 og fra 1938 bodde han i Salhusveien og var blitt bygningssnekker.19 I 1944 bodde han i Karmøygata 20 og i 1965 bor han igjen i Salhusveien.21

De 3 brødrene Jon, Osmund og Lars kom fra Voraa (Vorå) i Tysvær (gamle Skjold) og deres foreldre var tømmermann Lars Sigveson (1836-1910) og Guri Serina Jonsdatter (1849-1951) på Voraa (Våra).17 I 1900 bodde de 3 brødrene hjemme der de jobbet på gården 11 og engang mellom 1900 og 1910 er de 3 brødrene i Stavanger der de får sin utdannelse og fagbrev innen tømmerfag.13 I folketellingen fra 1910 er Jon oppført som tømmermann og bor i Stavanger, mens Osmund og Lars bor hjemme på Voraa som tømmermenn.12 Jon bodde i Øvregata i Haugesund mellom 1922 og 1930/31 før han flyttet med familien opp til Djupaskarvegen. Vet ikke når Osmund og Lars flyttet til Haugesund. Men Osmund bodde i Djupaskarvegen i 1931 og Lars bodde i Kaigata i 1932.

2 etasje i huset i Djupaskarvegen ble hovedsakelig leid ut til andre og i 1932 bodde postassistent Johanssen (Johannes) Waage (1900-1988) der.18 og 22 I 1938 og 1940 er det ikke registret noen leieboer på denne adressen og kanskje bodde Lisabet (Elisabeth) Maria Voraa (1889-1972) 17 og 22 her i denne perioden.13 Hun var tvillingsøsteren til Osmund og jobbet som sydame i Haugesund frem til cirka 1940 da hun flyttet hjem til sin mor for å pleie henne.13 Moren ble 102 år.17 I 1944 var 2 etasje i huset leid ut til Martin Mikkelsen (1890-1970),22 som var både skytebas og steinarbeider.20 Han bodde her med sin familie og var også registret på denne adressen i 1949.23 Da Osmund flyttet ned i 1 etasje i 1953 leide han ut et rom til en enke med navnet Svendsbø 13 og kan hende at hun bodde på loftet der Osmund hadde bodd tidligere. Martin Mikkelsen bodde i huset med familien sin frem til 1961.13 Men i 1965 er det kun enken Svendsbø som leier der.21

I 1949 bodde Johannes Voraa (1924-1992) i huset ved Djupaskarvegen 23 og jobbet da på Hasseløy som karosserimedarbeider hos Haugesund Busselskap. Han hadde der fagbrev og var med på blant annet å bygge busskarosseriet på en AEC Regal Mark IV, som var ferdig i 1952 og gikk i busstrafikk i Haugesund for Haugesund busselskap.13 og 24 Johannes var sønn av Jon (John) og bodde nok derfor

der sammen med foreldrene og søsken, og flyttet deretter sammen med dem til Etnegata i 1953.
Johannes bodde fortsatt i Etnegata i 1965 og var da blitt tømmermann.
21 Han hadde da fagbrev i tømmer og senere tok han utdannelse som entreprenør. Fikk kongens fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.13 Kan hende at Johannes jobbet i snekkerverkstedet i Djupaskarvegen og sannsynligvis også da var medeier i bedriften. Hans onkel Osmund hadde registret bedriften med sitt navn på adressen både i 1932,18 1938,19 1940,25 1944,20 1949,23 og 1965.21 Sistnevnte år står han oppført der med nevøen Lars i firmaet.

Neste generasjon

De 3 brødrene fortsatte med å eie huset sammen også etter 1953 selv om det da bare var Osmund av de 3 som bodde i huset. Da Jon (John) døde i 1969 var det hans kone Talette (Taletta) som arvet hans part av huset og da hun døde i 1990 var det barna Jon Torleif (1933-) og Lars (1922-2002) som arvet denne parten av huset. Deres bror Johannes arvet nok også en del av denne parten og kanskje solgte/gav han sin del til brødrene da han fortsatt hadde samme adresse som foreldrene i 1965 og kanskje arvet huset der etter dem. Lars, som bodde i huset mellom 1961 og 1965 med sin familie,13 arvet også sin onkels part i huset da Osmund døde ugift i 1975.13 Jon Torleif, som var broren til Lars, bodde i Oslo mellom 1963 og 1988, da han kom hjem til Haugesund og flyttet inn i en av leilighetene i huset ved Djupaskarvegen. Lars Voraa, som var onkel til Lars og Jon Torleif, hadde en stedatter, som jeg ikke kjenner navnet på. Men hun arvet hans del i huset da han døde i 1976. Vet ikke om hun bodde i huset. Men det nevnes en datter av Lars Voraa som bodde i huset fra 1988 og det kan være henne.13

Lars, som var en brødrene som arvet huset i 1990 og som nevnt bodde i huset mellom 1961 og 1965, hadde datteren Elisabeth og hun bodde i huset mellom 1976 og 1980.26 Hun var medeier i huset før 1994 og hadde kanskje fått kjøpt faren sin part i huset og som da var den største parten. Delvis etter Jon, som døde i 1969 og Osmund, som døde i 1975. Elisabeth brukte forkjøpsretten i 1994 13 og 26 og kjøpte ut de andre eierne av huset og Jon Torleif, som da bodde i huset flyttet ut samme året.13 Hun hadde huset frem til 2001 da hun solgte det 27 og i 2012 ble huset solgt til Haugesund Stadion AS.1 Eiendommen har i dag bruksnummer 1049.28 Huset ble påbygd bak engang mellom 1986 og 1988, og fikk da ny trappeoppgang mellom etasjene og ny hovedinngang.13

Siste eier

Som nevnt så kjøpte Haugesund Stadion AS huset i 2012 1 og man leide deretter ut leilighetene i huset i noen år før man stengte av huset helt i 2018.30 Politiet og brannvesenet fikk bruke huset en periode i 2018 som øvelseshus og det medførte en del skader på rommene. I tillegg var det en del innbrudd og hærverk i 2018 og 2019. Derfor valgte man tilslutt å plombere huset.30

01. Grunnboksinformasjon 2012/375314-1/200.

02. www.norgeskart.no

03. Skåre gard og folk 2, side 892.

04. Melding fra Elisabet Voraa.

05. Folketelling 1865.

06. Folketelling 1875.

07. Panteregister nr. II AB 13, 1872, s. 516-517.

08. Skåre gard og folk 2, side 896.

09. Skåre gard og folk 2, side 893.

10. Folketelling 1891.

11. Folketelling 1900.

12. Folketelling 1910.

13. Informasjon fra Geir Voraa.

14. Wikipedia.

15. Gravplassene i Haugesund.

16. Rogaland fylke, Haugesund, Grunnboksblad (1935-1993), Grunnboksblad.

17. Tysvær gard og ætt 5, side 38.

18. Adressebok for Rogaland 1932.

19. Adressebok for Rogaland 1938.

20. Adressebok for Rogaland 1944.

21. Adressebok for Rogaland 1965.

22. Dis gravminner.

23. Adressebok for Rogaland 1949.

24. Rutebilhistorisk forening.

25. Adressebok for Rogaland 1940.

26. Informasjon fra Elisabet Voraa.

27. Informasjon fra Elisabet Voraa.

28. Norgeskart.no.

29. Bykart fra 1902.

30. Informasjon fra Hans Grønnestad.

Annonse