Annonse

Tysvær Kommune har bygget 16 nye omsorgsboliger. Åtte på Stølsberg i Aksdal og like mange på Stegaberg. Nå har alle beboerne flyttet inn og denne uken var det åpningsfest.

– Med satsing på velferdsteknologi og funksjonelle løsninger ligger det til rette for at skal dette bli et godt hjem for de 16 som har flyttet inn i de nye leilighetene. Her er det helt private soner, men også tilgang til fellesrom. Og vi har også lagt opp til gode og moderne fasiliteter for de som jobber på Stølsberg og på Stegaberg, sier helse og førebyggingssjef i Tysvær kommune, Jorid Vea Isdahl.

Arbeidet har for det meste pågått i 2018 og den offisielle åpningen var fredag 24. mai. Da var det først offisiell åpning av leilighetene på Stølsberg i Aksdal, før ferden gikk videre til Stegaberg og åpningsfest i gymsalen. De åtte nye omsorgsleilighetene på Stegaberg er bygget der skolen lå tidligere. Skolen ble jevnet med jorden, og ikke lenge etter var Tysvær Kommune i gang å bygge omsorgsleiligheter på tomten. Kommunen har imidlertid valgt å beholde gymsalen til glede både for beboerne her og bygdafolket ellers.

– Gymsalen er et fint lokale for større samlinger og er et naturlig sted å ha åpningsfesten når vi nå skal markere at de nye omsorgsboligene er tatt i bruk, sier Isdahl.

Tegnet av Opus

Det er arkitekt Einar Søvik i Opus arkitekter som har tegnet omsorgsboligene både på Stølsberg og Stegaberg. Boligene har fått et moderne uttrykk. Mens selve leilighetsbygget går over to etasjer, er hver av leilighetene på ett plan. Størrelsen på leilighetene varierer fra 60 til 85 kvm og det er egne private terrasser til hver leilighet.

– Når kommunen bygger denne type leiligheter, er målet at det arkitektoniske skal passe godt inn i terrenget og ellers med den øvrige bebyggelsen. Det er vi godt fornøyde med både i Aksdal og på Stegaberg, sier Jorid Vea Isdahl som berømmer beboerne, personalet og pårørende for solid innsats i flytteprosessen som foregikk i slutten av mars.

– Noen beboere flyttet fra foreldrehjemmet, mens andre har bodd i andre omsorgsleiligheter i kommunen eller andre steder, legger hun til.

Færre botiltak gir bedre kvalitet

På Stølsberg i Aksdal var det fra før fire lignende boliger som nå er bygget sammen med nybygget med de nye omsorgsboligene og fellesarealet. Tysvær kommune har lagt ned to botiltak til fordel for de nye boligene på Stølsberg og Stegaberg, og drifter nå totalt fire botiltak.

– På den måten er målet å få en mer ressurseffektiv drift og høyne kvaliteten på tjenestene til de som bor her, sier Isdahl.

De nye omsorgsboligene på Stølsberg og Stegaberg har kostet ca. 80 millioner kroner.

Velferdsteknologi gjør beboerne mer selvstendige

[heading style=”subheader”]Avansert velferdsteknologi skal bidra til at de som bor i de nye omsorgsboligene på Stegaberg og Stølsberg i Tysvær skal være mest mulig selvhjulpne.[/heading]

– Velferdsteknologi er ulike tekniske løsninger og produkter som bidrar til at personer med funksjonsnedsettelse og hjelpebehov skal bli mest mulig selvhjulpne i eget hjem.  Teknologien skal bidra til økt selvstendighet, medbestemmelse, livskvalitet og komfort.

I byggeprosessen, ved Stegaberg og Stølsberg butiltak, er det tatt høyde for nåværende og fremtidige behov for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Byggene er godt tilrettelagt for teknologi der sensorer og ulike funksjoner kan være med å overvåke, støtte og veilede ut fra brukers individuelle behov, opplyser Anita Haugland Grainger, prosjektleder seksjon butiltak i Tysvær Kommune.

Individuelt tilpasset

Innføring og valg av velferdsteknologiske løsninger skal bidra til optimal trygghets- og sikkerhetsfølelse blant brukere, pårørende og ansatte. De ulike løsningene er individuelt tilpasset hver enkelt beboer sitt hjelpebehov. Hun nevner her noen av velferdstiltakene som er i boligene:

Funksjonelle og effektive sykesengsignalanlegg, der alarmer fra rommene sendes til smarttelefoner. Rett alarm til rett mottaker.

Trygghet og sikkerhetsteknologi i form av to-veis tale, epilepsialarmer og vandrealarmer.

Digitalt tilsyn med lyd -og bildeovervåkning sendt trådløst til nettbrett for de leilighetene der beboere har behov for tilsyn på natt. Det gjør at beboere kan sove uforstyrret gjennom natten (ingen nattevakter som kommer og går på rommet) samtidig som de mottar hjelp ved behov.

Gir bedre arbeidsmiljø

Et trygt og stabilt velferdsteknologisk utstyr gir økt trygghet og sikkerhet også for de ansatte.

– Det øker effektiviteten og gjør at ansatte kan bruke mer tid i samhandling med brukerne. Ansatte har økt mobilitet fordi dekningsgraden er god, slik at alarmer og tilkalling nåes uavhengig av hvor en befinner seg i eller utenfor byggene, opplyser Grainger.

Annonse