Annonse

Vi trenger mer plass i huset, og ser at vi har mulighet for å utnytte kjelleren vår som pr. dags dato kun er boder. Vi har overtatt et hus fra 70-tallet. Det er per dags dato kun to soverom. Vi trenger 4 soverom to bad og ønsker en mer moderne planløsning. Får vi dette til på det arealet vi har eller må vi bygge på?

Mvh «70-talls huset».

Etter første befaring var min opplevelse at boligen hadde mye gangareal og mørke rom. Ved å flytte inngangspartiet og sette inn et stort vindu på bakveggen vil gangen bli mye lysere. Gangarealet blir da redusert og det vil bli plass til vaskerom og bad mot garasjen. En trapp men åpne trinn vil tilføre mer lys til gangen og gi den en åpnere følelse.

Utenom dette er gang, kjellerstue og bod arealet redusert noe og det er lagt to soverom innenfor kjellerstuen.

I andre etasje er gang, stue og kjøkken slått sammen. Dette gir en åpen og lys planløsning. Det er satt inn en stor skyvedør for å gi mer lys og kontakt med utearealet.

Det var innhukk i soverommene. Disse er fjernet noe som gir en bedre romfølelse. Det var et ønske om at det minste soverommet og badet skulle bli litt større. Vi løste dette ved å trekke ut fasadelivet i disse rommene. Denne minimale økningen i areal på disse rommene gir en mye mer fleksibel planløsning.

Ut fra tegningene kan dere se at det ikke er nødvendig å bygge på en etasje for å oppfylle deres behov.

Endringene gir krav til søknad om mindre tilbygg og fasadeendring.

I den forbindelse må du sjekke om det er noe i reguleringsplanen/planbestemmelsene som hindrer endringen.

Du kan søke selv, men når du søker selv er du ansvarlig for at alle byggeregler blir fulgt, og du har ansvar for å dokumentere dette. Kommunen sjekker ikke om du følger byggereglene når du sender inn søknad, men kan komme på tilsyn etter at byggetillatelse er gitt. Du må da kunne dokumentere at alle regler er fulgt.

Krav til romhøyde, dagslys og rømning er noen av de viktigste kravene du må ivareta. Du kan også søke om fravik fra pre aksep- terte løsninger, men kommunen vil kun god- kjenne det om det anses som forsvarlig.

 

Eli Hovland

Daglig leder/ arkitekt

Knut Kolstø A/S

Annonse