Annonse

Vi har kjøpt tomt og skal bygge oss hus. Hvilke fordelene er det med å bruke arkitekt?
Vil det bli dyrere enn et katalog hus?

Hilsen «Boligbyggeren».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei!

Mange forbinder det å bruke arkitekt med noe veldig kostbart. Arkitekttegnede boliger trenger ikke å koste mer enn kataloghus. Kostnad er avhengig av tomtetilpasninger, materialvalg og løs- ninger. Arkitekten jobber ut ifra ditt budsjett ved utforming av din bolig og når det skal gjøres valg av konstruksjoner, bygningsmaterialer og arealdisponering.

En arkitekt tenker kvalitet i alle byggets deler og utforming slik at bygget også står seg inn i fremtiden. Utforming av våre fysiske omgivelser og kvalitet i materialer og produkter er viktig for å oppnå god bokvalitet og en bedre fysisk og psykisk helse.

Dette trenger ikke nødvendigvis å koste mer. Med en arkitekttegnet bolig får du utnyttet arealet i boligen og på tomta di maksimalt. En arkitekt har erfaring med å se hvilke løsninger som passer best din tomt og vurderer ut ifra det og dine ønsker hvilken utforming boligen din bør ha. Du får tilpasset boligen til dine behov, og kan spare inn kvadratmetere med fleksible rom og løsninger. På den måten kan du få en arealeffektiv bolig som dermed også kan bli rimeligere.

En arkitekttegnet bolig tilpasses omgivelsene og menneskene som skal bo i huset. For et katalog hus er det motsatt. Her blir mennesker og omgivelser tilpasset et ferdig tegnet hus. Selv om kata- loghus også er tegnet av arkitekter, er de prosjektert for å passe til mange ulike tomter og bosituasjoner.

Tilpasning til terreng, utsikt, sol, vær og vind, adkomstsforhold og omgivelser er viktige faktorer ved utforming av din bolig. Arkitekter har god evne og kunnskap til å se dette i sammenheng med dine ønsker for din bolig. Dette gjør at du får nøyaktig den boligen du og familien din har behov for, uten å gå for kompromisser.

Hilsen Eli Hovland (Daglig leder/ arkitekt)

 

Vi Bygger Nytt inviterer våre lesere til å komme med spørsmål til arkitektene ved Arkitektkontoret Knut Kolstø AS. Spørsmål kan sendes til vbn@dhrsaga.no

Annonse