Annonse

Vi Bygger Nytt inviterer våre lesere til å komme med spørsmål til arkitektene ved Arkitektkontoret
Knut Kolstø AS. Spørsmål kan sendes til vbn@dhrsaga.no

Jeg har et gammelt naust i sjøkanten. Her må jeg legge nytt tak. Samtidig ønsker jeg å sette inn et ekstra vindu i mønet og en skyvedør i front. Ønsker også å heve takhøyden med 30 cm. Er dette kurant å bare sette

i gang med?

Hilsen
«en som er klar til å sette i gang»

 

Hei!

Alle arbeider innenfor 100 meters belte mot sjø er søknadspliktige og skal i mange tilfeller også vurderes av fylkes- mannen. Det første jeg ville sjekket er gjeldende planer for eiendommen din. Kommunene har veldig klare bestemmel- ser for utforming og bruk av naust. De fleste kommuner setter også begrens- ning i forhold til hvor mye vindusareal du kan ha i naustet ditt. Vi anbefaler at du følger kommunens bestemmelser. Om du ikke klarer å holde deg innenfor bestem- melsene må du søke om dispensasjon.

Som nevnt tidligere er endringene søknadspliktige, men du kan sende

byggesøknad til kommunen og bygge selv. Husk også å sende nabovarsel.
Det enkleste er å ta kontakt med en arkitekt. Vi har erfaring med å lese reguleringsplaner og ser lett hva som skal til for å gjøre saksgangen enklest mulig. Ønsker du å gjøre alt selv gir vi deg råd og veiledning.

 

Med vennlig hilsen. Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS.

Eli Hovland
Daglig leder / arkitekt

 
Annonse