Annonse

Utbyggingen av Oasen Storsenter markerer en ny epoke for bu- tikksenteret. Det handler ikke bare om det visuelle utrykket som er vesentlig modernisert, men også om miksen av butikker som kommer med XXL og Norges mest moderne Menybutikk. Sam- men med de andre forandringene, gir utbyggingen en vesentlig styrkelse og ny dimensjon til Oasen Storsenter, og tilbudet til kundene.

-I dag er jeg stolt over å være senterleder av Oasen Storsenter, sier Dag Einar Solberg, som også tidligere har vært gjennom milepæler med Oasen, men aldri som stor som denne.

– Underetasjen i senteret ble tatt i bruk i 2013. Vinmonopolet kom i 2015. Begge epoker, men det kan ikke sammenlignes med denne utvidelsen, som gir oss en enda høyere kvalitet, mener Solberg. Utvidelsen er på 4800 kvadratmeter ekstra butikklokal- er, mens brutto areal med nybygg, ombygging og fellesareal omfatter totalt ca. 10.000 kvadratmeter. Det gamle butikkar- ealet var på 19.000 kvadrat, mens med kontorer og fellesareal er «hele» Oasen Storsenter nå 35.000 kvadrat.

Solberg er også svært fornøyd med å få ca. 80 nye parkering- splasser under tak, noe som betyr at kundene kan gå tørrskodd fra bilen og inn i senteret.

Bare begynnelsen

Men åpningen sist uke er bare begynnelsen på hva som skal skje

på Oasen Storsenter. Det nærmeste året vil det komme mange forandringer, både i nybygget og «det gamle» bygget. Nye butik- ker kommer til, og andre skal inn hvor Meny holdt til. Alt skal være klart til XXL flytter inn i juni 2019.

– Det kommer til å skje mye nytt framover. Vi skal løfte hele ei- endomsmassen, slik at fasaden får et mer moderne og helhetlig inntrykk fra utsiden. Skiltingen skal bli enklere og bedre, samti- dig som vi nå til åpningen har skiftet farge på Oasen Storsenter sin logo. Den har i alle år vært blå, men blir nå rød – i tråd med de andre butikksentrene i Olav Thon Gruppen. Vi gleder oss allerede til fortsettelsen, sier Solberg.

Det er Meny, Big Bite og Boots Apotek som nå har tatt i bruk den nye delen av Oasen fram til nyåret, mens MM/Il Forno, Claire Kids og Amundsen Spesial, flytter inn i de gamle Meny-lokalene. Det vil skje i november. På nyåret flytter også Oasen Blomster inn i nybygget, mens Match kommer til Oasen Storsenter i feb- ruar/mars.

– Så selv om snorklippingen sist torsdag markerte den store nyåpningen, var det bare begynnelsen på en rekke andre nyheter som kommer til å skje på Oasen Storsenter framover mot som- meren 2019.

Annonse