“Anleggssluskene”Øystein og Stanly liker det de ser”

De kaller seg for to anleggsslusker og elsker lukten av jord og betong. Nå for tiden kan Øystein Grønhaug og Stanly Brekke i tillegg puste inn deilig og frisk luft fra skogen i Djupadalen, mens de følger utviklingen av Kvednatunet dag for dag.

 

Utbygger Grønhaug og prosjekt- og byggeleder Brekke fra Novaform er glade for at de kjenner hverandre godt fra før nå som de har startet på et samarbeid som skal vare i noen år fremover.

– Åpenhet og tillit er viktig i en slik arbeidsrelasjon, men også direkte kommunikasjon og klar tale når det trengs, smiler de.

Grunnarbeidene godt i gang
Allerede kan de se tilbake på mange måneder med grunnarbeider på den store tomten på Solvang – hvor de nå er godt i gang med bygging av 46 boliger – fordelt på to høyhus. De legger ikke skjul på at de både er imponert over hverandres engasjement og arbeidsinnsats, men også den dyktige gjengen som arbeider på anlegget.

– Vi visste at vi hadde hyret kremen av fagfolk, men dette overgår all forventning. Framdriften går som planlagt med et meget godt samarbeid på byggeplassen.

Vi har en ryddig og flott byggeplass, noe som skal gjenspeile hele byggeprosessen. Samarbeid og kommunikasjon er nøkkel til suksess i slike prosjekt. Og ikke minst – folkene har et smil på lur når de kommer på jobb om morgenen og jaggu meg er smilet på plass også når de går hjem på ettermiddagen. Det er viktig å ha det kjekt på jobb og godt humør smitter så lett, sier Brekke.

Et eget lite samfunn
Det er Birkeland entreprenør som har ansvaret for grunnarbeidene sammen med GL Prosjektservice, ansatte fra Agder Plan, Teknisk Beurau og arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke. På det meste kan det befinne seg 30 medarbeidere med ulike roller inne på anlegget. Da er det viktig at anleggssamfunnet fungerer, at brakkene er rengjorte til rett tid og at koordineringen fungerer.

Kvednatunet er et forbildeprosjekt for Husbanken og dette forplikter både til å ha et godt HMS-arbeid, men også til å ha dedikerte medarbeidere som trives med det en jobber med.

– Det blir som et lite samfunn her på anleggsplassen. Her er mange ulike personligheter og alle er viktige brikker for at det skal fungere, sier Øystein Grønhaug som kan fortelle om stor interesse for de 46 boligene i byggetrinn som nå bygges.

– Det første bygget er snart utsolgt, mens det i bygg 2 er flere reserverte boliger og stor pågang. Vi opplever at boligprosjektet er attraktivt blant folk – ikke minst på grunn av beliggenheten så tett opp mot Djupadalen og Byheiene, sier Øystein Grønhaug. For tiden holder en på med parkeringsanlegget og først til våren starter Engelsen Bygg trearbeidene på de to høyhusene.

     

Fakta om Kvednatunet

-Kvednatunet er et boligprosjekt på Solvang i Haugesund som ble utpekt av Husbanken som et forbildeprosjekt. Med unik kvalitet og særpreg. Ikke bare i utforming og byggeskikk, men også når det gjelder miljø, trivsel, og i form av uteområdet, er hele boligprosjektet særegent og unikt.

-Fellesløsningene som er valgt gir økt trygghet og styrker sosialt samkvem, mener Husbanken, og skriver at Kvednatunet kan være et pilotprosjekt til inspirasjon for andre utbyggere av boligprosjekter i landet.

-I Kvednatunet kan du bo med naturen som nabo på den ene siden og til utsikten av by og hav på den andre. Kvednatunet ligger fantastisk til med turparadiset Djupadalen i ryggen, og med en vakker utsikt vestover mot havet. Alle leilighetene får terrasser som er vendt mot vest, med utsikt over byen hvor himmel og hav møtes i solnedgangen.

-De frodige uteområdene med beplanting og tilrettelagte uteaktiviteter, gjør også tomten til en møteplass for beboerne. Og det beste av alt – du får utrolig mye kvalitet til rimelig finansiering.

-Flesteparten av de 46 leilighetene i første byggetrinn er nemlig godkjent for husbankfinansiering. Kvednatunet skal bygges ut i 3 byggetrinn og totalt skal det bygges 117 boenheter.

-Adkomsten til leilighetene er estetisk og funksjonell i sin utforming og gir et solid inntrykk med sine grønne og blå kvaliteter.

 

Det er ingen tvil om at Kvednatunet vil bli et populært sted å bo for unge, eldre og familier.