Annonse

Hallgeir og Laila Mørch har hyret inn et A-lag av  arkeologer, arkitekter, ingeniører og entreprenører i byggemodningen av de 6 tomtene i Slettavika ved Veavågen. Dette gjør de for å gi det lille boligfeltet ekstra kvalitet på alt fra gatebelysning til utforming av lekeplass på naturens premisser.

– Når vi har sikret oss og fått frigitt denne kostbare perlen til 6 boliger så forplikter det å satse på kvalitet i tråd med planbestemmelsene og i respekt for det fine naturlandskapet, sier Hallgeir og Laila Mørch som hyret inn prisbelønte Snøhetta til å tegne et forslag til en bebyggelsesplan for det nye boligfeltet. Til den ene tomten har sivilarkitekt Roald Bø ved Opus arkitekter tegnet en spennende bolig til familien Mørch. Dette er en funkisinspirert bolig som passer godt inn i omgivelsene og er i tråd med det arkitektoniske uttrykket til fiskerimuseet.

– Vi er strålende fornøyd med hustegningene og samarbeidet med Bøe. Tomten får den flotte boligen den fortjener – samtidig som storfamiliens behov gjennom de forskjellige livsfaser er tenkt på og tatt høyde for. Her blir vi boende så lenge vi kan tygge graut, smiler Hallgeir.

I tillegg er det et hus som skåner naturen, er i pakt med stedets elementer og setter små fotavtrykk. Nå skal oppdraget med oppføring av boligen ut på anbudsrunde. Det satses på en totalenterprise og lokal verdiskaping.

– De som måtte ønske å komme med tilbud kan kontakte Roald Bø. Rammetillatelse er allerede godkjent og målet er å komme i gang nå i vår/forsommer, opplyser Mørch.

To tomter igjen!

“Costa del Veavågen” er navnet Laila og Hallgeir Mørch har gitt tomteområdet på 6 mål som de kjøpte for snart fire år siden. Lite visste de da om den store forskjellen det kan være mellom en råtomt og en ferdig byggemodnet tomt godkjent og klar for bygging. 5 av de opprinnelige 7 tomtene er allerede solgt, og Mørch forventer å selge de to siste perlene i løpet av de neste månedene siden det nå er klart for bygging og det vil bli annonsert. Det er verdt å nevne at det kun vil bli bygget 6 eneboliger på området siden en person kjøpte 2 tomter og slo det sammen til en eiendom. Etter elleve års leting og jakt etter den rette beliggenheten fikk han endelig full uttelling!

Alle tomtene ligger flott til med fin sjøutsikt og nærhet til Veavågen.

– Skippervegen er navnet vi har gitt feltet – et navn som er tuftet på tradisjon, historie, handel, fiskeri og sjøfart! Det er for “en gang i livet” å regne det dukker opp tomter av dette kaliber for salg med tanke på beliggenhet, fred og ro. I tillegg er området påkostet utover det vanlige og hva som er normalt for et byggefelt. Som eksempel nevnes lekeplass med samlingsplass under solseil fra gangbro til bygdeborg og med utkikkplass. Isteden for vanlig gatebelysning er det valgt pullert belysning for å unngå forstyrrende bakgrunnsbelysning som kan være irriterende, forteller en engasjert Mørch.

Reguleringsplan er utarbeidet av Eskild Kvala AS, mens rådgivende ingeniør Jon Alvseike står for den tekniske planen. Mørch er også meget godt fornøyd med entreprenørfirmaet T.S. Ytraland som har ivaretatt sitt gode navn og rykte gjennom 51 års virksomhet og 3 generasjoner i lokalmiljøet.

– De tar jobben grav alvorlig sier Hallgeir som har benyttet firmaet flere ganger tidligere. Første gang til tomtemodning i 1988.

– Når oppdragene utføres på en god måte og avtaler holdes, skapes tillit og lojalitet. Da er veien kort til neste oppdrag!

Arkelogiske funn

Som Vi Bygger Nytt har skrevet om før, har det vært arkeologiske utgravninger på tomteområdet til Mørch. Det ble funnet spor etter boplass med ildsted, økser, pilspisser og redskaper datert tilbake til ca 5500 år før Kristus. Nå håper Hallgeir Mørch på at det kan vises kopier i tillegg til beskrivelse og bilder i en utstilling på fiskerimuseet like ved. Interesserte kan lese mer på Askeladden.no ID. 212713. – Dette bekrefter tre ting: At det er beliggenhet beliggenhet beliggenhet som er av betydning – nå som for ca 7500 år siden da den første Veabuen kom til Slettavika. Han het forresten Adam, legger Mørch til.

Uttalelse fra sivilarkitekt Roald Bø, Opus Arkitekter

Tomten og landskapsrommet kan beskrives som et grønt amfi. Det munner ut i sundet, omkranset av gamle natursteinsgarder og med fiskerimuseets karakteristiske  liggende kasse på vakt over det hele.

Det var naturlig å spille videre på steingardene og fiskerimuseets form og materialitet. Boligen ble derfor lagt langs nedre steingard som en horisontal betongeske, utkraget over muren i nord og integrert i landskapet i sør. Dette tydeliggjør den opprinnelige landskapsformen, skreddersyr murer og bygning inn i en vev, og gjentar fiskerimuseets måte å lese landskapet på.

Ved all bygging bør hensyn til opprinnelig landskap, ny og gammel bebyggelse, hensyn til naboer, siktsoner fra fellesareal, forhold mellom felles og private oppholdsplasser samt bokvalitet være styrende. Er en av faktorene ikke løst godt, vil bygget være mislykket.

Løsningen i dette tilfellet ble å la betongesken legge seg med ryggen mot sørvest og tilkomsten, og åpne seg maksimalt mot sjøen og utsynet over den og strandsonen. Skjermet uteoppholdsplass mot sørvest knyttes til utsikten gjennom store glasspartier. Intensjonen var at boligens form i naturbetong med stedets natursteinsgarder og fiskerimuseet vil lage en fin ramme rundt tomteområdet.  Vi i Opus Arkitekter tenker at vi i samarbeid med familien Mørch står i ferd med å oppnå dette!

Annonse