Annonse

Ettersom de tekniske forskriftene har blitt skjerpet for både hytter og hus, har det blitt mer krevende å være selvbygger av egen hytte. Men fortsatt er det mange kroner å hente på egeninnsats

– Vi så tidlig denne utfordringen og tok de

nødvendige grepene for å gi våre kunder

kvalitet i alle ledd fra ferdig planert tomt

til ferdig hytte, sier Øyvind Bråtun.

”Hytteteamet” hos Berge Sag i Haugesund

mener at det nye regelverket ikke hindrer

folk i å bidra med egeninnsats. Det er fortsatt slik at en hyttebygger kan gjøre mye

selv. Berge Sag selger også byggesett og det er flere kunder som velger en slik løsning, dersom en har anledning til å være sin egen byggeleder. Med god veiledning fra Berge Sag og hjelp av familie og gode venner er det mulig å få det meste til, sier Øyvind Bråtun, salgs- og markedsutvikler

for hytter. Hytteselgerne Jarle Troland og Ronny Gundersen peker samtidig på at de strenge myndighetskravene i forhold til utførelse av rør og elektriske installasjoner, må en la fagfolk ta seg av.

Fordel med å bruke en  profesjonell leverandør 

– Store utbyggere har ofte gode innkjøpsavtaler, noe som gjør differansen mellom å kjøpe inn ting utenfor totalleveranse fra en stor utbygger og det du kan få på enkeltkjøp utenom er liten – om noen i det hele tatt, påpeker Jarle Troland.

– Hva med uteområdet – kan en hyttebygger anlegge hage utenfor hytten?

– Her er det viktig å sjekke reguleringsplanen for tomten.  På byggefelt i fjellet er det typisk maks 25-35 prosent av tomten som kan opparbeides, resten skal være naturtomt. I tomtefelt med sjø og lavland så er dette ofte litt mer lempelig og ikke så detaljert beskrevet, forklarer Bråtun.

Stramme bestemmelser

– Men fargen på hytten utvendig kan vel folk avgjøre selv?

– Ja, det kan man, med mindre det ikke er

spesifisert i bestemmelsene i reguleringsplanen for området hvilke farger man kan

ha på kledningen. I de fleste hytteområder

eller områder regulert for fritidsboliger, er

normen på fjellet som regel jordfarger, svart, grå og brun i forskjellige varianter, svarer Ronny Gundersen og legger til at det også kan være krav til taktekking. Torv, tre eller stein er ofte det som går igjen, mens det ved sjø i mange tilfeller er fritt valg.

Sjekk reguleringsplanen

Vi er også nysgjerrige på om det vanligvis følger veirett og opparbeidelse av parkering til hyttetomten. Bråtun understreker at enhver hyttebygger må passe på at det på tomten er tinglyst veirett og/eller bruksrett på vei om denne går over andre sin eiendom før den går til vedkommende hytteeiendom.

– Dette er ikke pålagt for alle hyttetomter, så det er viktig å sjekke reguleringsplaner og bestemmelsene for det området tomta ligger på og ikke minst kontrakten for kjøpet av tomten.

– Og parkering?

– Parkering på tomten ligger det nå ofte krav om i reguleringsplaner. Står da som regel krav om at det tegnes inn og opparbeides 2 stk. parkeringsplasser på hver hyttetomt, svarer Bråtun og viser til at det før var det som regel felles parkeringsplasser, hvorfra man måtte gå inn til hytta.  De aller fleste hyttekunder med tomt på opparbeidede hyttefelt krever nå egen parkeringsplass på tomten.

Betalingsplan

– Hvilket betalingssystem bruker dere i dag? Når skal hytten betales?

– Vi har som regel en betalingsplan når vi er utbygger for privatpersoner. Planen følger de forskjellige stegene i leveringen og fremdriftsplanen. 50 prosent ved oppstart snekker, 40 prosent ved oppstart innvendige fag og 10 prosent ved overlevering, svarer Jarle Troland og viser til at  10 prosent ved overtakelse er lovpålagt i henhold til Bustadoppføringslova. På nøkkelferdige hytter, har de som regel 150 000 kr. ved kontraktsinngåelse og resterende oppgjør ved overtagelse/innflytting.

Hva med forsinkelse?

– Har hyttekundene deres krav på avslag i prisen om byggingen blir forsinket?

– Her følger vi Bustadoppføringsloven § 18.  Den sier at byggherre kan kreve dagbøter ved forsinkelse utover overtakelsedato som er beskrevet i kontrakten. Dette hvis det er store forsinkelser og utbygger med involverte kontraktører er ansvarlig for forsinkelsen. Om byggherren har hentet inn entreprenører på enkelte fag selv, og vedkommende er ansvarlig for forsinkelsen, ville dette kravet ikke kunne fremstilles mot oss, forklarer Troland.

Annonse