Annonse

Fra 2020 blir det forbudt å bruke fossil fyringsolje og parafin til å varme opp bygninger.
Bytter du oljefyren med varmepumpe nå, kan du få opptil 40.000 kroner i støtte fra Enova.

Har du oljefyr i boligen din, er det ingen grunn til å vente til 2020 med å gjøre noe. Du har flere mulige alternativer til oljekjelen, som luft-til-vann-varmepumpe, bergvarmepumpe, bioolje eller elektrisitet. Boliger med oljefyr har vannbåren varme, som regel radiatorer. Derfor er de godt egnet for bergvarmepumper eller luft-vann-varmepumper.

– Ofte er gamle radiatoranlegg modne for utskifting og utbedring.

I noen tilfeller velger kunden å erstatte oljefyren med luft til luft varmepumpe som blir et rimelig alternativ. Du får støtte til å fjerne oljefyr og tank, men ikke til installering av luft /luft varmepumpe. Men vi hjelper kunden til en god løsning, sier Morten Sollesnes hos Rørlegger Geir Sirnes AS som er forhandler av varmepumper fra flere merker og er spesialister på å sanere oljefyr-anlegg.

Få støtte
Myndighetene stiller strenge krav til hvordan oljetanker skal renses og fjernes. Når oljefyren er ute, varmepumpen installert og alt er betalt, kan du registrere kostnadene på Enovas nettsider for å få støtten du har krav på. Pass på at du tar vare på alle relevante fakturaer og kvitteringer. Fakturaene må være datert innenfor de siste 18 månedene.

Disse tilskuddene kan du få fra Enova:
Inntil 20 000 kr for en luft-til-vann-varmepumpe (10 000 kr uten energimåler), og inntil 30 000 kr for en bergvarmepumpe (20 000 kr uten energimåler).

Inntil 10.000 kr i støtte til å fjerne oljefyr og tank hvis du gjør dette samtidig.

 

Annonse