Annonse

[heading style=”subheader”]Vi ser ikke bort i fra at det blir rift om de nye kommunale tomtene som nå er lagt ut nord i Haugesund kommune – med flott utsikt over Tornesvatnet.[/heading]

 

På det nye boligfeltet som har fått navnet Tornesvatnet nord skal det bygges 27 eneboliger. I tillegg skal kommunen selge en tomt for konsentrert bebyggelse. Du finner boligfeltet til venstre like etter at du har tatt inn veien til Årabrot, rett etter at en har passert Kopphaug. Boligfeltet er allerede tilrettelagt med veier og lekeplasser.

– Søknadsfristen er 10. oktober, og vi anbefaler de som søker å gjøre seg godt kjent på området og plukke ut noen aktuelle tomter. Etter selve tildelingen er det trekningen som vil avgjøre i hvilken rekkefølge søker får velge, opplyser Kirsten Nordeide Gjerde, rådgiver ved eiendomskontoret i Haugesund kommune, som har ansvar for tildelingen. Hun oppfordrer også tomtesøkerne til å ta med seg arkitekt og evt. boligleverandøren på området slik at de også kan gi råd om hvilke tomter som kan passe hustypen en ønsker seg.
– En har nemlig ikke så god tid på seg etter selve tildelingen til å bestemme seg for å ta imot tomten. Så derfor er det lurt å gjøre en del undersøkelser og forberedelser i forkant, opplyser hun.

 

Skåredalen neste

En videre utbygging i Sveiven i Skåredalen står på trappene og her vil tildelingen av de kommunale tomtene mest sannsynlig skje våren 2015. Her legger kommunen ut 37 tomter til enebolig, mens tre av tomtene vil gå til konsentrert bebyggelse.
– For de som er på tomtejakt er det lurt å følge med på nettsidene til Haugesund kommune på www.haugesund.kommune.no, sier Gjerde.

IMG_5088

 

IMG_5084

Annonse