– Stabilt hyttemarked

– Stabilt hyttemarked

Hvordan går salget av hytter og hvem er kjøperne? Vi utfordret hyttemeglere hos Meglerhuset Rele og Eiendomsmegler 1 til å svare på 5 aktuelle spørsmål.

Jan Erik Østbø, Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom

1. Hvordan er interessen for hytter?

Vi har hatt en veldig god vinter når det gjelder salg av hytter på fjellet. Vi har delt områdene i tre på kontoret. En megler som har full kontroll på Haukelifjell/Vågslid, en som har Røldal/Seljestad og en som tar seg av Sauda. Det er viktig at kjøperen skal få den beste informasjonen om lokalområdet og hytten. Den normale trenden er at salget av sjøhytter starter ved påske. Da er folk klar for sommer og sjøliv. 2017 viste seg å være et godt år for den type hytter også.

2. Hvilke type hytter ønsker vi å kjøpe?

En ser ofte at de starter med en leilighet for å teste ut hyttelivet og går deretter videre til en større hytte. Folk ønsker seg til områder de har tilknytning til. Kanskje de har vokst opp med hytte, eller har vært på besøk hos andre? Det selges i alle størrelser og priser. Det er nok det som gjør at balansen i markedet er god.

3. Hvem er kjøperne?

Hyttekjøperen i dag er etablerte familier. Det er i de fleste tilfeller en investering familien har planlagt og spart til. Det er nok også grunnen til at det ikke har vært en fallende trend i hyttemarkedet.

4. Hva har dere for salg?

Vi har som sagt hatt et veldig godt salg i vinter, noe som gjør at utvalget til påske er mindre. Tidligere år har gjerne hyttene blitt liggende lenger. På Vågslid har vi en flott hytte, i tillegg til to leiligheter. I Røldal/Seljestad har vi to leiligheter. I Sauda har vi to hytter for salg.

5. Kan hyttekjøp være en god investering?

Prisene på hytter har holdt seg veldig godt gjennom de siste årene. Om boligmarkedet har vært påvirket av konjunkturene, har hyttemarkedet vært veldig stabilt. Når det blir en større oppsving i boligmarkedet kan en forvente at det blir enda større oppsving i hyttemarkedet. Kjøperen gjør det som en investering i familielivet – ikke som spekulasjon for å bli rik på penger.

Øyvind Hasseløy, MNEF/partner Meglerhuset Rele

1. Hvordan er interessen for hytter?

Interessen for både fjellhytter og sjøhytter er meget stor nå. På Vågslid selger vi flere hytter ukentlig. De siste 2 ukene har vi solgt 5-6 hytter og pågangen er stor. Vi merker en topp i fjellmarkedet nå mellom vinterferien og påskeferien. Normalt starter etterspørselen etter sjøhytter etter påske med i år merker vi at henvendelsene kommer tidligere. Nå om dagen er vi ute på mange befaringer på hytter som skal selges til våren. Kjøperene er tidlig ut og vil sikre seg hytter før de kommer ut i markedet.

2. Hvilke type hytter ønsker vi å kjøpe?  

Generelt ser vi at kunder søker mer rett beliggenhet enn hyttestil. Men i fjellet ser vi en klar dreining mot det mer moderne nå. Hytteleverandørene tilpasser seg og bygger mer moderne og minimalistisk enn før. Når det gjelder høystandardhytter i fjellet er det nå en stor etterspørsel etter hytter med 2 bad. Dette da folk er sosiale og har mer besøk på hyttene sine enn hjemme. Når det gjelder sjøhytter er moderne funkisstil mest ettertraktet. Men vi selger også mange tradisjonelle hytter.

3. Hvem er kjøperne?

Kjøperne er fra 35 og oppover til 70 pluss. Mange kjøper hytter når de kommer i en alder rundt 50 år. Da har de gjerne kommet i en fase der boliglånet er bra nedbetalt og lønnsnivået gjerne på en topp. Mange opp-lever også å arve penger i denne fasen av livet og dette gjør utslag i hyttemarkedet.

4. Hva har dere for salg?

Vi har nå solgt mange fjellhytter på Vågslid så lageret endrer seg stadig. Men fortsatt har vi mange hytter og tomter for salg og flere er på gang. Når det gjelder sjøhytter har vi de siste ukene signert mange nye objekter som skal ut i markedet etter påske. Jeg kan nevne at jeg har noen helt unike eiendommer i Hervik og Røyksund som kommer for salg. Dette er eiendommer det kommer til å bli rift om. Gjerne ser vi også interesse fra Stavangerregionen her.

5. Kan hyttekjøp være en god investering?

Min personlige mening er at man skal se på hyttekjøpet som en investering i familie og egen kvalitetstid. Man må tenke langsiktig og se på hytta som et sosialt samlingspunkt eller som et sted der du henter krefter til hverdagene. Men om du velger å kjøpe hytte med riktig beliggenhet har det histor-isk sett vist seg å være en god investering rent økonomisk. Man må gjerne se på hvilke planer som foreligger for destinasjonen for å danne deg et bilde over den fremtidige attraktiviteten. Men fortsatt vil beliggenhet være avgjørende for om du får en verdi-stigning frem i tid.