• Meitemarken bygger skolehager

Meitemarken bygger skolehager

Trond Erik Jacobsen står i spissen for et helt nytt konsept som bygger skolehager i hele distriktet. Meitemarken er navnet på foreningen og først ute med skolehage er Førre skole.

– Skole og hage passer utrolig godt sammen. Tenk hvor lærerikt det er for elevene å jobbe i hagen og dyrke sine egne grønnsaker, sier Trond Erik Jacobsen som i vinter dannet foreningen Meitemarken.
Den profilerte forretningsmannen har stiftet Meitemarken med et mål for øye – å bygge hager på de fleste skolene i distriktet vårt. Også barnehager er velkommen til å bli med. Prosjektet er ikke kommersielt, og er basert på frivillighet, støttespillere og dugnad. På sikt håper han at Meitemarken kan bli en landsomfattende forening som bygger skolehager i hele landet.
– Skal barna våre venne seg til å spise sunt og lære seg hvordan maten blir dyrket frem, er det viktig å begynne tidligst mulig.  I skolehagen kan en få undervisning i de fleste fag, samtidig som de unge får være ute i frisk luft og være i fysisk aktivitet. Finansieringen av skolehagen kan gjøres på mange ulike måter, men vi ser for oss at dette blir et spleiselag der lokalsamfunnet går sammen om oppgaven. Meite-marken passer på at det blir fremdrift i arbeidet, lager struktur og organiserer det hele, sier Jacobsen.

Skolehage i Førre
Først ute med skolehage er Førre Skole i Tysvær kommune, der Jacobsen selv har en elev. For tiden jobbes det med å bygge opp et hageanlegg i utkanten av skolen. Til nå har en rekke firmaer stilt opp gratis for å få skolehagen på Førre Skole ferdig. En bank har gitt dem penger til drivhus ellers har en rekke firma bidratt med ulike produkter.
– Førre skole fyller 100 år i år og hadde på 1930-tallet en skolehage, så derfor passer det godt å starte her. Responsen har vært overveldende og mange ønsker å være med og støtte prosjektet. Skolehagen ved Førre skole blir å regne som et pilotprosjekt som vil legge lesten for de andre hagene som skal bygges, sier Jacobsen som håper at den nye skolehagen ved Førre skole blir ferdig i løpet av sommeren.

For mer informasjon sjekk Facebook- siden til Meitemarken!